Att tänka på vid modifiering av armaturer


Det finns flera saker att ta hänsyn till när det gäller ombyggnad av en befintlig armatur eller eftermontering, s.k retrofit av lysrör i befintlig armatur. Elsäkerhetsverket har flera gånger gått ut med varningar till allmänheten när det gäller LED-lysrör då marknaden översvämmas av lågkvalitativa produkter som är svåra att se skillnad på. De flesta LED-lysrören är anpassade för befintliga armaturer men installation bör genomföras av en behörig elektriker då det finns risk att armaturen går sönder vid felaktig hantering. Givetvis får inte LED-lysröret orsaka fara oavsett vilken armatur det används i, men tyvärr så händer det emellanåt att företag väljer att köpa in lysrör som inte uppfyller de krav som ställs för både elsäkerhet och elektromagnetiska störningar. Hos elsäkerhetsverket kan ni läsa mer om CE-märkning av LED-lysrör och många av de problem som företag ofta ställs inför.